ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

17

เมื่อวันที่ 19  เมษายน  2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงอุดรธานี  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561  และพิธีเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “136 ปี วันศาลยุติธรรม”  ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 และบริเวณลานโถง ชั้น 3 อาคารศาลแขวงเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าว