ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.thข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

13

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  มอบหมายให้ นายกรด  จันทร์ประเสริฐ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่  ดำเนินการเจรจาหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น  โดยมีนายประกันอาชีพและนายประกันในคดีของศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5  อาคารศาลแขวงเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

อ่านข่าว


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ