ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่   ผู้อำนวยการฯ  และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86  พรรษา  12  สิงหาคม  2561 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 13
ผบ12665/2560
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ม293/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ1173/2561
สืบพยานโจทก์ (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ1940/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ2618/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ5258/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ5432/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ6744/2561
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ6870/2561
ฟังคำพิพากษา(สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ6878/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ7111/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ7583/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ7692/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.