ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th



ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันที่ 14  มิถุนายน 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  ผู้อำนวยการ  และผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงเชียงใหม่  เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมี  นายสวัสดิ์  สุรวัฒนานันท์  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 187
ด.1477/2557
นัดพร้อม/นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ถ.2/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1067/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.1069/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
ผบ.1077/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
ผบ.1098/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.1571/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1581/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.1584/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1800/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.1894/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.1932/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.2275/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
ผบ.2380/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2551/2561
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.2677/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.2759/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.2771/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3076/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.3144/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.3145/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3146/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.3417/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3568/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.3569/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.3602/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.3603/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.3629/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3630/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3631/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.3632/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.3633/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3770/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3771/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3799/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3800/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.3808/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.3809/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3825/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.3829/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3830/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.3831/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3832/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.3833/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3834/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3835/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.3836/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.3839/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.3840/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.3854/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.3895/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3896/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.3897/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.3929/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.3930/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.3931/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.3932/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.395/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.4018/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.4019/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.4120/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.4121/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.4122/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.4123/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ.4124/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.4125/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.4126/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.4154/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.4227/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4228/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4229/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4230/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4231/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4232/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4233/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4234/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4235/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4236/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4237/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4238/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4239/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4301/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4302/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4303/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4304/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4315/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.4329/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4330/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4331/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4332/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4334/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4335/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4336/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4337/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4338/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4339/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 16.30 น.
ผบ.4340/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4341/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4373/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.4374/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.4375/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.4376/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.4377/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.4378/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.4379/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.4380/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.4381/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 13.30 น.
ผบ.4382/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ผบ.4383/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.4384/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
ผบ.4385/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.4395/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.4396/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.4397/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.4398/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.4399/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.4400/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.4401/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
เวลา 9.00 น.
ผบ.4402/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.4403/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 16.30 น.
ผบ.4404/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.4407/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.4562/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.4563/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.616/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ผบ.723/2561
ไกล่เกลี่ย/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.858/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ผบ.918/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.239/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ม.350/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ม.356/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ม.357/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ม.358/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ม.359/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ม.360/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ม.361/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.363/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ม.366/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ม.376/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
ม.382/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ม.383/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
ม.395/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
ม.444/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ม.57/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ม.69/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ม.797/2556
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.1327/2560
ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1339/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1340/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.1363/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.1378/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1570/2560
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
อ.1721/2561
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.2060/2560
ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2090/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2267/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.2383/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.2462/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.3113/2561
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3461/2558
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.3604/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
อ.4122/2561
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.4338/2561
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.4358/2561
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.4411/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4412/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4413/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
อ.4558/2561
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.4658/2561
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.4829/2561
นัดคุ้มครองสิทธิ/ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.5644/2559
นัดฟังคำพิพากษา (่ฟังผลการผ่อนชำระ)
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
อ.5677/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
อ.5754/2560
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.674/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.7071/2560
ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.713/2561
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
อ.7150/2559
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.7628/2560
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.3
อ.7927/2560
นัดไกล่เกลี่ยและไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.8127/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
อ.8336/2560
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.8487/2560
นัดพร้อม/สอบถาม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.8583/2560
ไต่สวน
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.907/2559
นัดฟังคำพิพากษา/ผ่อนชำระ
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.9231/2560
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.
อ.962/2561
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 9.00 น.
อ.984/2561
สอบคำให้การ
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.