ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้ประนีประนอมประจำศาล  โดยมี นางนุจรินทร์  จันทร์พรายศรี  ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5  เป็นประธานในการเปิดโครงการ  และมีคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าว