ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

42

เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม  2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา เยี่ยมภรรยานายกรด  จันทร์ประเสริฐ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสคลอดบุตรสาว  ณ บ้านพัก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 50
ผบ.10495/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.11461/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.11462/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.11558/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.11559/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.2391/2561
นัดคำให้การ/สืบพยานฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.2692/2561
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.3466/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3467/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3468/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3469/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3470/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3471/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3472/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3473/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3474/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3546/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3547/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3548/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3549/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3550/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3551/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3552/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3553/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3554/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3555/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3556/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3557/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3558/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3559/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3560/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3561/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3562/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3563/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3564/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ผบ.3565/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 16.30 น.
ผบ.3566/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 16.30 น.
ผบ.3753/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 16.30 น.
ม.626/2560
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 13.30 น.
ม.79/2561
สืบพยานโจทก์และจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1182/2561
สืบพยานจำเลย (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 8 เวลา 13.30 น.
อ.2693/2561
ไกล่เกลี่ย/นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.3954/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
อ.4582/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.4610/2561
ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
อ.595/2561
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.6106/2560
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
อ.712/2561
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
อ.7822/2560
นัดสอบคำให้การ/สืบพยาน (ยกเลิกนัด)
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.8298/2560
นัดฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 9.00 น.