ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” จำนวน 800 ดอก เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ส่งมอบดอกไม้จันทน์  “ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” จำนวน  800 ดอก  เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ส่งมอบดอกไม้จันทน์  “ดอกดารารัตน์จากใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” จำนวน  800 ดอก  เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ โถงชั้น 1 บริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่  9 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ