ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้พิพากษาฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ผู้ประนีประนอม พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ศาลแขวงเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้พิพากษาฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ผู้ประนีประนอม พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ศาลแขวงเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน”
เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม  2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  พร้อมด้วยผู้พิพากษาฯ ข้าราชการศาลยุติธรรม ผู้ประนีประนอม พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “ศาลแขวงเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อของแผ่นดิน” ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ