ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้ประนีประนอมฯผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเทิดไท้ 85 พรรษา องค์มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 “วันแม่แห่งชาติ”

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  ผู้ประนีประนอมฯผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเทิดไท้ 85 พรรษา  องค์มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 “วันแม่แห่งชาติ”
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  ผู้ประนีประนอมฯผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมโครงการร้อยดวงใจปลูกป่าเทิดไท้ 85 พรรษา  องค์มหาราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 “วันแม่แห่งชาติ” จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ณป่าชุมชนในตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ