ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้ประนีประนอมฯ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม  2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  ผู้ประนีประนอมฯ ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม  2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  ผู้ประนีประนอมฯ ผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560  เพื่อถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล  


เอกสารแนบ