ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 47 ปี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 47 ปี
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 47 ปี ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ