ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์

ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์
ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


เอกสารแนบ