ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นางสมญารัก เดียวสกุล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นางสมญารัก  เดียวสกุล  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  มอบหมายให้ นางสมญารัก  เดียวสกุล  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2560 และปีพุทธศักราช  2561  ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 


เอกสารแนบ