ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมประกอบพิธีวางมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  เข้าร่วมประกอบพิธีวางมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  เข้าร่วมประกอบพิธีวางมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  


เอกสารแนบ