ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแก่นายกีรติ เชียงปวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแก่นายกีรติ เชียงปวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
             เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม 2561 เวลา  10.00 น. นายคันฉัตร  พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแก่      นายกีรติ   เชียงปวน  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 5  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 เนื่องในโอกาส     เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ