ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแก่นายเย็นดี มณฑีรรัตน์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายเวียง ขวัญอ้นอินทร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และนายยงยศ วรสุภาพ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าคารวะและแสดงความยินดีแก่นายเย็นดี  มณฑีรรัตน์  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  นายเวียง  ขวัญอ้นอินทร์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5   และนายยงยศ  วรสุภาพ  ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
             เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา  14.00 น. นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่        เข้าคารวะและแสดงความยินดี  แก่นายเย็นดี  มณฑีรรัตน์  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  นายเวียง  ขวัญอ้นอินทร์       ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราว  ในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และนายยงยศ  วรสุภาพ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา   ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  


เอกสารแนบ