ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ศาลแขวงเชียงใหม่เยี่ยมภรรยานายพนมพร เทพยศ พนักงานขับรถยนต์ประจำศาลแขวงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเจ็บป่วย

ศาลแขวงเชียงใหม่เยี่ยมภรรยานายพนมพร  เทพยศ พนักงานขับรถยนต์ประจำศาลแขวงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเจ็บป่วย
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ เยี่ยมภรรยานายพนมพร  เทพยศ  พนักงานขับรถยนต์ประจำศาลแขวงเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสเจ็บป่วย ณ  โรงพยาบาลเทพปัญญา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ